Strojní nože a čepele | TECHNI TRADE s.r.o.

 

V našem výrobním programu naleznete čepelky a nože navrhované dle individuálních dispozic a požadavků zákazníků a aplikátory kapalin a chemikálií, jejichž výroba byla započata na základě požadavků našich zákazníků.

Ve výrobě čepelek se to týká zejména zohlednění požadavků na speciální materiály a tvrdosti vzhledem k výrobní aplikci, na individuální tvary zohledňující opracovávané díly, a v neposlední řadě geometrie ostření čepelí tak, aby byla zachován. v maximální možné míře optimální poměr mezi ostrostí a životností.

Výrobě strojních nožů se věnují samostatné stránky www.machine-knives.cz, nicméně základní přehled nejpoužívanějších čepelí nabízíme níže.