➡️Diagonální nůž s cik-cak ostřím je logickým pokračováním vývoje, často je považován za ideální řešení, protože kombinuje vynikající funkci a provozní vlastnosti diagonálního nože se snadným a pohodlným otevíráním obalu díky vroubkovanému okraji. Zachovává si výhody standardního diagonálního nože v nižší přítlačné síle, delší životnosti a s tím souvisejícími nižšími náklady na seřizování a údržbu. Tento typ nože je optimálním řešením jak z pohledu provozovatele baličky, kterému přináší úsporu nákladů, tak z pohledu konečného spotřebitele, který snadno otevře obal.

➡️Nicméně i ten nejlepší se může stát ještě lepším – konkrétním příkladem je diagonální cik-cak nůž s mikrozoubky. Tímto typem nože se obvykle chlubíme, pokud chceme udělat dojem na zákazníka. Nůž dále zlepšuje provozní vlastnosti diagonálního nože s cik-cak ostřím tím, že je zúžena šířka ostří, což vede k ještě nižší potřebné přítlačné síle, prodloužení životnosti, a tedy dalšímu snížení nákladů na seřizování a údržbu. Vzhled obalu je díky téměř neznatelnému vroubkování výrazně lepší a blíží se rovnému řezu, pochopitelně při zachování snadného a pohodlného otevírání.

➡️Závěrem zmíním dva méně běžné typy nožů, které jsou charakteristické tím, mají spotřebitele navést k otevření obalu v určitém konkrétním místě. Je však třeba zmínit, že obal lze otevřít, při vynaložení větší síly i na jiných/nezamýšlených místech.

➡️Prvním typem je cik-cak nůž s variabilní roztečí zubů. Předpokládá se, že spotřebitel otevře obal v místě výrazného vroubkování, nicméně existuje možnost otevření obalu v celé šíři řezu. Výroba nože s variabilní roztečí zubů je samozřejmě nákladnější, ostatní vlastnosti jsou podobné noži s konstantní roztečí zubů.

➡️Poslední je přímý nůž s vrubem („V“ zářezem). Jak z názvu vyplývá, jedná se o přímý nůž, který má na určitém místě ostří jeden nebo více výrazných vrubů. Tak jako v předchozím případě se očekává, že zákazník spontánně otevře obal v místě vrubu. I tento nůž je výrobně složitější a nákladnější je i případné přebrušování.

cik cak nůž