Průvodce čepelemi

Prakticky v každém výrobním provozu najdeme řezný nástroj. Ať už se jedná o situace, kdy je čepelka využívána ve hlavním výrobním procesu, nebo je využívána pro dokončovací práce, nebo v expedici zboží či skladovém procesu. Vždy je vhodné, a vyplatí se, věnovat jejímu výběru pozornost.

Je třeba zdůraznit, že v každém ohledu je čepel nástrojem, s jehož neopatrnou manipulací může dojít k vážným zraněním. Až na výjimky téměř neexistuje BEZPEČNOSTNÍ čepel, se kterou se nelze zranit. Existuje však řada zásad, které můžou vážným zraněním předejít.

Výběr čepelí bývá často podceňován. Asi nejzásadnější chybou je vybírat čepele jen podle ceny. To snad může platit v případě, kdy je čepel použitá jednorázově, např. pro domácí pokládku koberce.

Co vše s výběrem čepele souvisí?

 • bezpečnost práce – eliminace pracovních úrazů
 • celkové procento zmetkovitosti
 • celková výkonnost pracovníků v provozu a tedy efektivita výrobního procesu
 • celkové ekonomické hledisko a tedy efektivita projektu

Bezpečnost práce při používání řezných nástrojů lze zásadně zvýšit. Jak?

 • Nepoužívat tupé čepele. Jejich včasná výměna je velmi důležitá. Na tupou čepel vyvíjí pracovník tím větší tlak, čím tupější je nástroj. Zlomení čepele, její vysmeknutí se z držáku, případně špatně ovladatelná čepel v řezu může mít velmi nepříjemné následky.
 • Nevhodný výběr čepele, ale i již zmíněné otupení čepele, mohou mít za následek zvýšený řezný odpor. Krom už zmíněného obtížného vedení čepele může dojít, zejména v provozech s celodenním používáním řezných nástrojů, ke zdravotním problémům zápěstí a předloktí.

Na výkonnost pracovníků v provozech je kladen čím dál větší důraz. Vhodný výběr čepele jednoznačně přispívá k vyššímu výkonu. Jak?

 • časté prostoje kvůli výměně čepelí nejsou žádoucí
 • nevhodně zvolená čepel co do tvaru i ostří snižuje produktivitu (např. vyšší řezný odpor snižuje rychlost)
 • nevhodně zvolená čepel je i častým důvodem nežádoucího poškození výrobku, zvyšuje % zmetkovitosti

Ekonomické hledisko neznamená nejnižší cenu. Přesto je stále nejčastějším faktorem výběru. Co dále zohlednit?

 • Dražší čepele jsou obvykle broušeny kombinovaným úhlem, který prodlužuje životnost. Mnohdy zvýšení celkové životnosti nástroje převyšuje navýšení ceny.
 • Rovněž povlakováním čepele lze dosáhnout výrazného zvýšení životnosti.
 • V některých případech lze použít čepele, které jsou dražší, avšak mají možnost několikanásobného otočení – mají prakticky několik ostří.

Nároky na kvalitu čepele a její životnost se liší pro různé využití. Způsob broušení čepele tak hraje velmi důležitou roli zejména v souladu s tím, co bylo uvedeno v předešlém textu.

Níže je náhled různých typů broušení. Zkušenosti výrobců s dlouholetou tradicí se promítají do správného určení zejména kombinace složených úhlů, které pak spolu s vhodně vybraným materiálem čepele dokáží, oproti standardně dosažitelným druhům, výrazně zvýšit živostnost, a snížit řezný odpor.

broušení ostří

Vhodný výběr čepele je důležité zvážit již v samotných počátcích konstrukce výrobních strojů, které mají být v konečné fázi osazeny nějakým druhem čepele.

Setkáváme se velice často s podceněním takovéto úvahy, kdy v závěru je mnohdy nemožné měnit části linky.

Konstruktéři velmi často nedocení výběr ze standardních sériově vyráběných typů čepelí, čehož důsledky jsou následující:

 • Specifikace čepele, která je nevyrobitelná, zejména díky neznalosti práce s materiály, ze kterých jsou čepele vyráběny.
 • Typicky výsekové nástroje s požadavky na ostré rádiusy.
 • Náklady na výrobu požadované čepele jsou mimo očekávaný ekonomický rámec. Mnohdy je navržena čepel, jejíž výroba spadá do individuálního výrobního programu.
 • Individuální výroba čepele trvá měsíce, s čímž většinou konstruktéři nepočítají!
 • Možné vícenáklady s předěláním upínacího zařízení pro čepel, zejména když se zjistí, že nelze vyrobit požadovaný řezný nástroj.
 • V neposlední řadě, snad tím možná nejhorším případem je, osadit do strojního zařízení ručně vyrobenou čepel, která umožní předvedení stroje, avšak není zajištěna dostupnost náhradních čepelí pro zákazníka.

Od počátku existence naší společnosti se snažíme o to, aby u nás naši zákazníci našli co nejvíce odpovědí na své otázky.

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Pro své dotazy můžete použít níže uvedené kontakty

Zákaznický servis :

+420 602 550 878
service@techni-trade.cz

 

Výroba :

+420 602 540 328
+420 602 550 870
vyroba@techni-trade.cz

PRŮVODCE ČEPELEMI

Průvodce bezpečnostními noži

Použití skalpelů nebo nožů v provozech je dnes noční můrou každého majitele společnosti či bezpečnostního technika, v jehož provozu se takovéto nástroje používají. A není divu. Pracovníci jsou mnohdy nepozorní, tlak na jejich výkonnost je vysoký a standardní nože už bezpečnostním hlediskům nevyhovují.

Úrazy způsobené noži a čepelemi jsou mnohdy velmi nepříjemné předně pro samotného pracovníka, který je díky dočasné indispozici vyřazen z pracovního provozu. Firmě tak vznikají vedlejší náklady v prostojích a řešení náhrady v provozu. Evidování úrazů pak přináší další nemalé administrativní náklady.

Jednou z alternativ, jak předejít úrazům řeznými nástroji, je používání rukavic s hůře proříznutelným vláknem a protiskluzným povrchem. Rukavice však bývají silné, a pracovník tak při práci ztrácí potřebný cit. A co ostatní části těla? Nezbyde tedy, něž se zaměřit na vhodný nůž.

Je vhodné:

 • vytipovat správný nástroj pro konkrétní aplikaci (např. ne vždy a na vše se hodí nůž s odlamovací čepelkou)
 • zohlednit lateralitu, tedy zdali je pracovník pravák, či levák
 • odzkoušet nástroje v provozu, ideálně mezi vícero kmenovými pracovníky

Toto hledisko je mnohdy podceňováno. Správný nástroj však pomůže zefektivnit činnost, mnohdy zamezí zdravotním potížím vzniklých z celodenně používaného zbytečně těžkého nebo nevhodného nástroje.

V našem sortimentu naleznete nespočet nožů, řadu z nich s přívlastkem „bezpečnostní„. Ačkoliv bychom pro rychlost výběru rádi kategorizovali, je obtížné říci, že na začišťování skel je vždy vhodný konkrétní držák a čepel, a na opracování plastů zase jiný.

Každý provoz, byť dva dělají totéž, používá nástroje rozdílné. Vždy je tedy vhodné zvážit, jaké možnosti konkrétní provoz má, a to z hlediska:

 • rozpočtu na spotřební materiál
 • možnosti evidence nářadí, zamezení ztrátám
 • schopnosti a spolehlivosti pracovníků (řada provozů využívá agenturní pracovníky, kteří se vyznačují vysokou mírou nestálosti)
 • a v neposlední řadě tlaku na produktivitu (má vliv např. na rychlost při výměně čepele a tedy na rychloupínací mechanismy nožů)

Nabízíme našim potenciálním zákazníkům maximální asistenci a samozřejmě možnost si nástroje seriózně vybrat a odzkoušet přímo v provozu. Na zkoušku, je-li to možné, rádi poskytneme i více typů vybraných nástrojů, a předně čas, aby si nástroje byli schopni pracovníci řádně vyzkoušet. Spolu s držáky rádi poskytneme i čepele.

Doba dobře po domácku nabroušeného pilového listu, zastrčeného do gumové zahradní hadice, je pryč. A že jsme podobných nástrojů už viděli. Avšak současné provozy mají přeci jen trochu odlišné nároky. Nutno však jasně říci, že ŽÁDNÝ NŮŽ NENÍ 100% BEZPEČNÝ, pokud jeho manipulaci není věnována maximální pozornost.

Čím se tedy „bezpečnostní“ nože vyznačují?

 • mnohdy je za bezpečnostní nůž považován takový, jehož čepel může být manuálně ovládána a po ukončení operace zasunuta do vlastního těla držáku
 • vyšší úrovně bezpečnosti je pak dosaženo automatickým ovládáním výměnné čepele pružinou tam, kde se jedná o nože s výsuvnou čepelí, případně nožem s dostatečně krytou čepelí
 • dále pak kvalitní tvrzené plasty, které zabraňují nechtěnému rozlomení v oblasti čepele
 • samozřejmostí je pak konstrukce nože, která zabrání nechtěnému vysunutí a vypadnutí čepele
 • bezpečnostním prvkem je i barva nože, případně detekovatelný materiál
 • v neposlední řadě pak vhodný výběr čepele

Automatické ovládání čepele pružinou má význam všude tam, kde je na řez vyvíjen tlak a kde se v aplikacích vyskytují delší řezy. V těle držáku je instalovaná pružina, jejíž kvalita je významným faktorem finanční hodnoty nože. Pružina je spojena s posuvníkem/ovládáním čepele.

Existují dva typy nožů s automatickým ovládáním:

 • Posuvník čepele musí být po celou dobu přidržován palcem. Po ukončení řezu je pak nutností posuvník povolit, aby byla čepel automaticky zasunuta.
 • Posuvníkem se čepel nastaví do polohy potřebné k řezání. Přičemž po ztrátě kontaktu s řezaným materiálem se čepel sama zasune bez ohledu na to, zdali je posuvník přidržován, či nikoliv.

Cenový rozdíl mezi zmíněnými variantami je značný. Proto je nutné s pracovníky vždy konzultovat, co je pro ně přirozené, resp. jak přirozené je pro ně držet konkrétní nástroj. Pokud totiž pracovníkovi bude vyhovovat pracovat s nožem a neustále mít palec na ovládání čepele, pak první varianta z „bezpečnostního hlediska“ nezafunguje.

Nože s krytou čepelí jsou většinou nože používané v případě, kdy není nutná prvopočáteční perforace materiálu. Jedná se tedy o nože zejména na řezání pásek a tenkých kartonů, na odstranění fólií, případně na oddělování materiálu z návinů.

Ideální je volit nůž:

 • S výměnnou čepelí, přičemž čepele mohou být jednorázové, nebo vícebřité, pro opakované použití.
 • Ne příliš silný, jelikož součástí řezu je i průtah celého nože materiálem. Silnějšímu noži pak klade materiál odpor, a je tak vyvíjena zbytečná síla.
 • Rovněž je důležité zohlednit drážku, kterou prostupuje materiál, aby nebyla příliš široká a bylo zamezeno kontaktu čepele s prsty u rukou!

Drtivá většina nožů, v kombinaci s výměnnou čepelí, se vyrábí ve větší míře z plastu. Plastové držáky mají, oproti kovovým držákům, svoji nenahraditelnou výhodu a tou je váha. Snažíme se nabízet a vždy nechat zákazníka zvolit si mezi kvalitnějšími a standardními typy nožů, v plastovém provedení, existují-li alternativy.

Řada výrobců, jejichž produkty dodáváme, disponuje kvalitními plasty a ověřenou a stálou výrobou. Jejich snahou je pak své výrobky neustále zlepšovat a inovovat.

Mezi tyto výrobce patří bezesporu:

 • MARTOR
 • OLFA
 • KDS Japan

Nože zmíněných výrobců jsou vyráběny z tvrzených kvalitních plastových odlitků, v kombinaci s kovovými vodícími lištami pro výměnnou čepel. V řadě případů tam, kde se očekává větší tlak na nůž, jsou nože opatřeny protiskluznou pryží. Nenahraditelnou výhodou je též výběr ergonomických tvarů.

Od počátku existence naší společnosti se snažíme o to, aby u nás naši zákazníci našli co nejvíce odpovědí na své otázky.

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Pro své dotazy můžete použít níže uvedené kontakty

Zákaznický servis :

+420 602 550 878
service@techni-trade.cz

 

Výroba :

+420 602 540 328
+420 602 550 870
vyroba@techni-trade.cz

PRŮVODCE BEZPEČNOSTNÍMI NOŽI