Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás upozornit, že došlo ke změně bankovního účtu pro zasílání plateb. Věnujte prosím pozornost platebním údajům na vystavených fakturách.

Nově prosím poukazujte veškeré platby na běžný účet vedený u Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5703140002/5500
IBAN: CZ94 5500 0000 0057 0314 0002
BIC: RZBCCZPP

Účet u CITI Bank bude zrušen počátkem příštího roku, a proto Vás žádáme o včasnou aktualizaci údajů ve Vašich systémech pro zasílání plateb.

Děkujeme za spolupráci.